'

Vår konsult Minna Backman har gjort flera Feng Shui analyser i de nordiska länderna, i Europa och i Asien. Hon har hjälpt såväl privatpersoner och familjer som olika företag.  Hon har gjort analyser för gamla byggnader och nya byggnationer (faciliteter för både privat bruk och för affärsverksamhet).

Minna är auktoriserad medlem i International Feng Shui Association (IFSA), den enda i nordiska länderna.

Minna är International Fengshui Culture Association (IFCA) land president, den enda i nordiska länderna.

I oktober 2015 Minna var i Shanghai Kina för IFSA Annual General Meeting (årsmöte) och Annual International Convention (årlig internationell konferens).

I augusti 2013 Minna deltog den andra internationell fengshui kultur konferens (The 2nd International Fengshui Culture Convention) i Kuala Lumpur Malaysia.

I november 2016 Minna ska delta IFSA årsmöte och årlig internationell konferens i Bangkok Thailand. 

 

         
12.12.2013 03:18

Sovrum

Så länge du placerar din säng mot bra riktning enligt ditt Ming Kua och försäkrar att du har tagit hand om feng shui basprinciper, det kan inte gå fel!

FENG SHUI   |   TJÄNSTER   |   OM OSS   |   KONTAKT